Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Improving social dialogue and cooperation in Poland (Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce)

Dialog Społeczny – Godna Praca

Podstawowe informacje o projekcie:

Beneficjent projektu: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
Czas trwania: 15.02.2020 - 31.10.2021

Polska ma wiele problemów związanych z trójstronnym dialogiem społecznym. Osłabiają one perspektywy spokoju społecznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego. Dialog społeczny może pomóc złagodzić niekorzystne oddziaływanie na najsłabsze grupy. Sprzyja on stabilności i spójności społecznej tak potrzebnych do rozwoju gospodarczego i społecznego.
 
Zauważalny jest brak wymiany informacji, konsultacji, negocjacji, wspólnego podejmowania decyzji przez polskich partnerów społecznych, podczas gdy dialog społeczny może rozwiązać ważne problemy gospodarcze i społeczne oraz pomóc zarówno rządowi, jak i sektorowi prywatnemu lepiej się zrozumieć.