Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Konferencja finałowa, Lubin, 8.10.2021

Podczas konferencji omówiono rezultaty osiągnięte w ramach projektu z akcentem na konsultacje dwustronne i trójstronne przeprowadzone w trakcie trwania projektu na poziomie lokalnym oraz szkolenia i warsztaty zrealizowane w ramach projektu.

Konferencja finałowa
Podczas konferencji omówiono rezultaty osiągnięte w ramach projektu z akcentem na konsultacje dwustronne i trójstronne przeprowadzone w trakcie trwania projektu na poziomie lokalnym oraz szkolenia i warsztaty zrealizowane w ramach projektu.
 
Przedstawiona została propozycji planu działania i koniecznych zmian w polityce związanej z dialogiem społecznym oraz rola związków we wprowadzeniu tych zmian, których celem jest umożliwienie bardziej efektywnego wykorzystania trójstronnego dialogu społecznego.
 
Omówione zostały ponadto dalsze kroki zapewniające trwałość projektu i wykorzystanie jego wyników oraz wdrażanie najlepszych praktyk norweskich z uwzględnieniem potrzeb polskich interesariuszy.
 
Przyjęto projekt pisma do zarządu KGHM, wzywający do spisania i zawarcia pierwszego w Polsce ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla całej grupy kapitałowej, działającej w branży produkcji miedzi. Pisma wystosowało większość organizacji związkowych zrzeszonych w ZZPPM, działających na rzecz przemysłu miedziowego.