Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Spotkanie Okrągłego Stołu, Lubin, 20.07.2021

Podczas spotkania omówiono możliwości wdrożenia najlepszych norweskich praktyk z uwzględnieniem potrzeb polskich interesariuszy.

Spotkanie Okrągłego Stołu
Omówiono również przebieg i efekty konsultacji trójstronnych, które odbyły się w ramach projektu.

W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący polskiej Komisji Trójstronnej. Omówił zakres uprawnień Komisji. Przedstawił obecną sytuację dialogu społecznego na szczeblu centralnym, odpowiedział na szereg pytań zadanych przez uczestników spotkania.

Spotkanie odbiło się szerokim echem w lokalnych mediach. Uczestniczyło w nim kilku przedstawicieli lokalnej stacji radiowej.