Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Warsztaty

Po długiej przerwie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi w dniach 26-27.05 została została zorganizowana sesja szkoleniowa w ramach prowadzonego przez ZZPPM projektu. Tym razem wiodącym tematem szkolenia były zasady prowadzenia negocjacji Ponadzakładowych Zbiorowych Układów Pracy oraz korzyści, jakie przynosi zarówno pracodawcom, jak i pracownikom wprowadzenie takich dokumentów do obiegu prawnego przedsiębiorstwa. Poruszono także kwestie możliwości rozwijania zaawansowanego dialogu społecznego w Polsce, omówiono metody koordynacji między partnerami społecznymi na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym i centralnym) oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli ZZPPM.

Warsztaty

Uczestnicy spotkania sformułowali kilka pytań, na które odpowiedzą eksperci z norweskich związków zawodowych LO. Najważniejsze z nich to:

1.  Jak w Norwegii zorganizowany jest nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy i jakie w tym zakresie obowiązki mają pracodawcy?

2.   Czy u pracodawcy działa społeczna inspekcja pracy pełniąca nadzór nad warunkami pracy z ramienia pracowników? Jeżeli tak, to jak jest zorganizowana i jakie ma uprawnienia?

3.  Jak w Norwegii wygląda dotrzymywanie zawartych umów społecznych? Czy w historii negocjacji pomiędzy pracownikami, pracodawcami i rządem zdążyło się niedotrzymanie podpisanych uzgodnień. Jeśli tak to przez którą ze stron?

4. Czy reprezentujący pracowników negocjatorzy są poddawani przez stronę rządową lub pracodawców presji i umniejszana jest ich rola.

5. Czy dialog społeczny jest oparty na zasadach partnerskich, a każda ze stron ma takie same prawa? 


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Związkowcem oraz do dalszego śledzenia losów naszego projektu!

Pliki do pobrania