Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Wydarzenia

Spotkanie inauguracyjne

Zapraszamy do śledzenia spotkania, które w czasie rzeczywistym będzie transmitowane na stronie projektu.

Dodano 18-06-2020, 16:10

Zobacz więcej

Promocja projektu wśród związkowców

Na łamach czerwcowego wydania "Związkowca Zagłębia Miedziowego" pojawiła się rubryka dotycząca dialogu społecznego w Polsce - "Dialog, nie monolog silniejszego" (str. 8).

Dodano 19-06-2020, 16:11

Zobacz więcej

Promocja projektu i przygotowania do warsztatów

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem promującym projekt, który ukazał się na łamach listopadowego "Związkowca" (str. 8) https://www.zzppm.pl/2020/11/30/zwiazkowiec-7-2020/

Dodano 02-12-2020, 09:45

Zobacz więcej

Warsztaty

Po długiej przerwie spowodowanej ograniczeniami epidemicznymi w dniach 26-27.05 została została zorganizowana sesja szkoleniowa w ramach prowadzonego przez ZZPPM projektu. Tym razem wiodącym tematem szkolenia były zasady prowadzenia negocjacji Ponadzakładowych Zbiorowych Układów Pracy oraz korzyści, jakie przynosi zarówno pracodawcom, jak i pracownikom wprowadzenie takich dokumentów do obiegu prawnego przedsiębiorstwa. Poruszono także kwestie możliwości rozwijania zaawansowanego dialogu społecznego w Polsce, omówiono metody koordynacji między partnerami społecznymi na różnych poziomach (lokalnym, regionalnym i centralnym) oraz przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli ZZPPM.

Dodano 02-06-2021, 11:00

Zobacz więcej

Promocja projektu i przygotowania do szkolenia

W tygodniku "Przegląd" ukazał się właśnie pierwszy artykuł promujący nasz projekt. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią oraz śledzenia kolejnych wydań, w których będziemy pogłębiali zagadnienie możliwości rozwijania zaawansowanego dialogu społecznego w Polsce.

Dodano 14-06-2021, 16:15

Zobacz więcej

Dalsza promocja projektu

W tygodniku "Przegląd" ukazała się właśnie druga rubryka z serii artykułów promujących projekt “Improving Social Dialogue and Cooperation in Poland”. Dostęp znajdziecie Państwo w załączeniu.

Dodano 25-06-2021, 12:42

Zobacz więcej

Trzecia rubryka z serii artykułów promujących projekt “Improving Social Dialogue and Cooperation in Poland” ukazała się właśnie w Tygodniku Przegląd.

Tymczasem z przyjemnością informujemy, że nie zmniejszamy intensywności działań i jesteśmy już w trakcie przygotowań do Okrągłego Stołu.

Dodano 05-07-2021, 11:52

Zobacz więcej

Działania w projekcie

W dniach 16-17.06 w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dedykowane metodom angażowania różnych rodzajów partnerów społecznych w dialog trójstronny. Poruszono kwestię zaspokajania potrzeb partnerów społecznych w oparciu o sztukę kompromisu i negocjacji. Krótka relacja na temat spotkania została przedstawiona w notatce prasowej, która ukazała się w 5 numerze Związkowca (Dostęp: https://www.zzppm.pl/2021/07/07/zwiazkowiec-nr-5-2021/)

20.07 zorganizowano obrady Okrągłego Stołu, podczas których omówiono możliwości wdrażania najlepszych praktyk norweskich z uwzględnieniem potrzeb polskich interesariuszy. Dyskutowano także o przebiegu i efektach trójstronnych konsultacji, które odbyły się w ramach projektu.

Konferencja końcowa jest planowana na październik bieżącego roku.

Dodano 23-08-2021, 12:16

Zobacz więcej

Spotkanie Okrągłego Stołu, Lubin, 20.07.2021

Podczas spotkania omówiono możliwości wdrożenia najlepszych norweskich praktyk z uwzględnieniem potrzeb polskich interesariuszy.

Dodano 22-12-2021, 09:23

Zobacz więcej

Konferencja finałowa, Lubin, 8.10.2021

Podczas konferencji omówiono rezultaty osiągnięte w ramach projektu z akcentem na konsultacje dwustronne i trójstronne przeprowadzone w trakcie trwania projektu na poziomie lokalnym oraz szkolenia i warsztaty zrealizowane w ramach projektu.

Dodano 22-12-2021, 09:27

Zobacz więcej