Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Działania w projekcie

W dniach 16-17.06 w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie dedykowane metodom angażowania różnych rodzajów partnerów społecznych w dialog trójstronny. Poruszono kwestię zaspokajania potrzeb partnerów społecznych w oparciu o sztukę kompromisu i negocjacji. Krótka relacja na temat spotkania została przedstawiona w notatce prasowej, która ukazała się w 5 numerze Związkowca (Dostęp: https://www.zzppm.pl/2021/07/07/zwiazkowiec-nr-5-2021/)

20.07 zorganizowano obrady Okrągłego Stołu, podczas których omówiono możliwości wdrażania najlepszych praktyk norweskich z uwzględnieniem potrzeb polskich interesariuszy. Dyskutowano także o przebiegu i efektach trójstronnych konsultacji, które odbyły się w ramach projektu.

Konferencja końcowa jest planowana na październik bieżącego roku.

 Działania w projekcie