Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu "Dialog Społeczny – Godna Praca"

Sprawozdanie ze spotkania inauguracyjnego

Sprawozdanie ze spotkania inauguracyjnego z dnia: 25 CZERWCA 2020:

„Poprawa dialogu społecznego i współpracy w Polsce”

Vivamus ullamcorper

Dnia: 29 czerwca 2020 roku

 

RAPORT ZE SPOTKANIA INAUGURACYJNEGO Z DNIA: 25 CZERWCA 2020:

„POPRAWA DIALOGU SPOŁECZNEGO I WSPÓŁPRACY W POLSCE”

 

Spotkanie realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie: 2014-2021, w ramach programu: „Dialog Społeczny – Godna Praca”

W spotkaniu wzięli udział:

  1. Beneficjent programu: Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego,
  2. Ekspert norweski: Artur Kubik,
  3. Ekspert polski: dr Sabina Klimek,
  4. Moderator: Ryszard Zbrzyzny,
  5. Wiceprzewodniczący dialogu społecznego: Andrzej Radzikowski,

Tło tematyczne nakreślone przez beneficjenta programu: Polska ma wiele problemów związanych z trójstronnym dialogiem społecznym. Osłabiają one perspektywy spokoju społecznego i harmonijnego rozwoju gospodarczego. Dialog społeczny może pomóc złagodzić niekorzystne oddziaływanie na najsłabsze grupy. Sprzyja on stabilności i spójności społecznej tak potrzebnych do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Zauważalny jest brak wymiany informacji, konsultacji, negocjacji,  wspólnego podejmowania decyzji przez polskich partnerów społecznych, podczas gdy dialog społeczny może rozwiązać ważne problemy gospodarcze i społeczne oraz pomóc zarówno rządowi, jak i sektorowi prywatnemu lepiej się rozumieć we współpracy.

Przebieg spotkania :

1. Spotkanie zostało otwarte przez Pana Ryszarda Zbrzyznego – zostało omówione założenie projektu i doświadczenie beneficjenta w podobnych inicjatywach

2.Następnie została omówiona dwustronna współpraca Polski i Norwegii w zakresie dialogu społecznego – szczególnie została podkreślona waga współpracy w ramach  Funduszy Norweskich, została szczegółowo omówiona kwestia związana z projektami dotyczącymi: „ Dialogu społecznego – godnej pracy”.

-      Wskazano także na elementy współpracy pomiędzy polską i norweską inspekcją pracy,

-      Zwrócono uwagę na koordynację systemów zabezpieczenia społecznego,

3. Ekspert norweski zaprezentował założenia teoretyczne dialogu społecznego w Norwegii oraz w szerszym kontekście skandynawskim, a także w kontekście związanym z koronawirusem, zwrócono uwagę na:

 

a)      Dialog społeczny w Skandynawii i Norwegii w kontekście historycznym,

b)      Norwegia a Międzynarodowa Organizacja Pracy

c)      Partnerstwo na poziomie przemysłu i przedsiębiorstw,

d)      Środowisko pracy i regulacja rynku pracy,

e)      Polityka kształtowania płac i dochodów

f)       Głowni aktorzy i instytucje dialogu społecznego,

g)      Współpraca za pośrednictwem oficjalnych instytucji

h)      Sąd pracy i krajowy mediator.

i)       Silna tradycja współpracy w miejscu pracy,

j)       Skoordynowane negocjacje płacowe,

k)      Dostosowania poprzez komisje trójstronne,

l)       Interwencja w rokowaniach zbiorowych,

m)    Stosowanie konwencji MOP i organów nadzorczych

n)     Ochrona socjalna

o)     Równość płci i praca w niepełnym wymiarze godzin

p)      Standardy środowiska pracy

q)      Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

r)       Problemy „stare” o nowym znaczeniu

s)       Wielkość migracji zarobkowej do krajów nordyckich,

t)       Dialog społeczny w kontekście pandemii korona wirusa,

4. W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja, w której wzięli udział: ekspert norweski, ekspert polski, wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego oraz uczestnicy spotkania. Wskazano zalecane kierunki i metody prowadzenia dialogu społecznego.

5. W ostatniej części spotkania zostały przeprowadzone warsztaty, w postaci ćwiczenia zaleconego przez eksperta norweskiego. Obecne osoby zostały podzielone na trzy równe grupy: związki zawodowe, pracodawców oraz stronę rządową. Zadaniem grupy było wypracowanie w ramach dialogu społecznego wspólnych rozwiązań: chroniących pracowników, zakłady pracy oraz społeczeństwo przed negatywnymi skutkami potencjalnie powracającej pandemii COVID-19.